wordpress tutorial, seo guild

Personal Blog

[Android Tips] Check first run application

Android

1 year ago

Tips nhỏ đầu tiên trong seri Android Tips.
Tip lần này mình sẽ cung cấp cho các bạn 1 đoạn code dùng để check lần chạy đầu tiên của ứng dụng.


Go to top