wordpress tutorial, seo guild

Personal Blog

Làm thế nào để VPS đủ sức chạy MySQL?

Linux Webserver

2 years ago

Case study như sau VPS Nhật, RAM 1gb.  Data nặng > 200mb với gần 1 triệu records. Lượt truy cập realtime thường xuyên theo google analytics là >200 connect. Cá biệt có lúc lên đến gần 500 Code khá cũ kĩ và chưa tối ưu lắm.   Sau khi cố gắng thực hiện nhét mysql_free_result…


Go to top