wordpress tutorial, seo guild

Personal Blog

Nhọc nhằn với cái sự học lập trình

Tản Mạn

2 years ago

Chả là mấy tuần vừa rồi tôi ốm, tôi ốm đến độ không đụng một chút nào vào máy tính, chỉ có nằm nghỉ mệt, và có vào viện mấy ngày. Tôi chỉ được phép nằm dài, không suy nghĩ về lập trình, về dự án đang căng thẳng ở công ty, và thực tế…


Quy trình CHUẨN một DỰ ÁN PHÁT TRIỂN WEBSITE

Tản Mạn

2 years ago

[Chú ý: bài viết sử dụng 1 vài từ ngữ thuộc *văn nói* nơi gầm bàn công sở. Sẽ không phù hợp với một số anh chị] Các dự án mà thiếu PM cứng, đủ tầm để dọn ngang dẹp dọc thì kiểu qué gì cũng đi vào thảm cảnh như bài dưới đây. Hiện…Go to top