wordpress tutorial, seo guild

Personal Blog

Làm thế nào để VPS đủ sức chạy MySQL?

Linux Webserver

2 years ago

Case study như sau VPS Nhật, RAM 1gb.  Data nặng > 200mb với gần 1 triệu records. Lượt truy cập realtime thường xuyên theo google analytics là >200 connect. Cá biệt có lúc lên đến gần 500 Code khá cũ kĩ và chưa tối ưu lắm.   Sau khi cố gắng thực hiện nhét mysql_free_result…Cài đặt Suhosin cho PHP trên Linux

Apache

2 years ago

Suhosin là một hệ thống bảo vệ mã nguồn PHP mà nó hoạt động như một PHP module nhằm chống lại một số hình thức khai thác lỗ hổng thông qua các đoạn mã PHP. Ví dụ như nó sẽ có thể giúp bạn hạn chế các lỗ hổng SQL Injection hay Remote Attack, thêm…


Page 212
Go to top